Mayıs ayı Torasik Onkoloji Toplantısı

Mayıs ayı Torasik Onkoloji toplantımızı fikir lideri öğretim üyeleri, uzman, asistan doktorlarımız  ve çevrim içi katılan meslektaşlarımız ile İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünde yaptık. Akademik düzeyi yüksek, verimli bir bilgi paylaşımı fırsatı oldu. Olgular ile güncel rehber bilgilerinin paylaşıldığı aylık toplantılarımıza katılan ve katkıda bulunanlara çok teşekkür ederim. Turhan Ece , Akciğer Kanserleri Derneği ( AKAD) Başkanı